Cơ sở dữ liệu

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật – Tập 1

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Tập 1
253views

Tải miễn phí khóa học lập trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật – Tập 1 trị giá 799.000 đồng trên Unica

Khóa học cung cấp kiến thức về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#…

Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++

Hàm và đệ qui

Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân

Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort…

Danh sách liên kết: Đơn, đôi

Stack và Queue

Tree: Cây nhị phân tìm kiếm

Cơ bản về đánh giá giải thuật

 

 

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật - Tập 1

 

 

COURSE INFO

Tên khóa học: Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật – Tập 1

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Thể loại: Database

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

70 bài giảng

DOWNLOAD

PART 1 PART 2  PART 3  PART 4

 

Khuyến khích nên học qua khóa học thành thạo C++ qua 108 bài giảng trước khi học khóa học này.

 

 

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật – Tập 1
5 (100%) 2 votes

1 Comment

Leave a Response