Tiếng Anh

ELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe – đọc)

IELTS phần 1
165views

Chia sẻ khóa học IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe – đọc) trên Unica

Cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, bạn sẽ sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS

 

 

IELT nền tảng 5.0

 

COURSE INFO

Tên khóa học: IELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe – đọc)

Giảng viên: Trung tâm anh ngữ Alphabooks

Thể loại: Ngôn ngữ Anh

66 videos bài giảng

DOWNLOAD

PART 1 PART 2  PART 3

ELTS nền tảng 5.0 phần 1 (Nghe – đọc)
4.5 (90%) 2 votes

2 Comments

Leave a Response