Ngôn ngữ lập trìnhPhát triển Web

React js và Redux, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS
Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS
183views

Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

Sử dụng và thao tác thành thạo với React js và Redux tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

Giới thiệu khóa học

Giới thiệu vể React JS – thư viện javascript phát triển bởi Facebook.

– Sức mạnh khủng khiếp mà Facebook mang đến trong React, đó chính là mô hình DOM, làm tăng khả năng trình diễn các đối tượng trên nền web một cách hiệu quả & tốc độ mượt hơn bất kì Java Script Framework nào trước đây.

– Mục đích mà Facebook nhắm đến trong React là “”Learn Once, Write Anywhere”” – Có nghĩa là sau khi hoàn tất khóa học React JS, ngoài việc bạn thiết kế được layout web, bạn còn sẽ có nền tảng vững chắc để tiếp cận React Native (Mobile App) mà không cần phải mất nhiều thời gian.

Đối tượng học khóa học :

– React cực kì thân thiện đối với bạn nào đã từng học qua JavaScript, CSS hoặc HTML.

– Sinh viên học lập trình web, muốn tối ưu tốc độ xử lý của website.

– Những người muốn tiếp cận công nghệ lập trình web bằng React JS nhanh nhất qua bài thực hành.

– Người muốn tìm hiểu về lập trình frontend bằng React JS một cách bài bản nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

– Các lập trình viên front-end đang sử dụng các framework khác, nay muốn nâng cao tay nghề thông qua việc học ReactJS

– Các lập trình viên back-end, mobile muốn chuyển sang phát triển các ứng dụng front-end trong thời gian ngắn nhất

– Các lập trình viên đang băn khoăn, muốn lựa chọn một framework tốt cho phát triển ứng dụng front-end

 

Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS
Học lập trình React js và Redux từ đầu, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

Với khoá học này bạn sẽ

– Nắm được kiến thức bài bản từ đầu về thư viện Javascript nổi tiếng phát triển bởi facebook – React JS

– Nắm được logic hoạt động, các khái niệm, cách thao tác, lập trình chức năng và cách kết hợp Redux và React JS

– Học từ đầu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu PostgreSQL

– Hiểu cách xử lý Router trong lập trình React JS

– Học cách tích hợp React JS với LocalStorage.

– Học các tích hợp React JS với Firebase

– Đưa bạn từng bước đi từ chưa biết gì cho đến lúc bạn có thể tự tin apply vào các công ty lập trình React

– Khóa học sẽ giúp bạn có thể thiết kế những trang web dựa trên nền tảng React một cách chuyên nghiệp nhất

– Hoàn tất khóa học, bạn có thể apply vào các công ty lập trình Web có yêu cầu React.

 

Nội dung khoá học

 • Phần 01 – Giới thiệu – cài đặt – và chạy chương trình React JS đầu tiên
 • Phần 02 – Khái niệm và 4 cách định nghĩa component trong React JS
 • Phần 03 – Khái niệm và cách truyền thông tin qua Props trong Component
 • Phần 04 – Thực hành JSX và hàm ‘Map’ thông dụng
 • Phần 05 – Thực hành kiến thức Component qua bài tập chuyển đổi giao diện từ bootstrap 4 sang React JS
 • Phần 06 – Hai cách viết tương tác trong React JS
 • Phần 07 – Khái niệm State – thao tác với state
 • Phần 08 – Thay đổi state và sử dụng thuộc tính Default Value
 • Phần 09 – Học về LifeCycle của React Component
 • Phần 10 – Học về React Router và thực hành tạo giao diện
 • Phần 11 – Chuyển đổi từ giao diện thành React Component
 • Phần 12 – Tích hợp React Router để thao tác không cần load lại trang
 • Phần 13 – Tạo dữ liệu và load dữ liệu Json trong React JS
 • Phần 14 – Ánh xạ dữ liệu vào Component và tạo đường dẫn SEO
 • Phần 15 – Cách truyền tham số thông qua URL và nhận dữ liệu từ tham số truyền vào
 • Phần 16 – Hoàn thiện chức năng tin liên quan cho demo
 • Phần 17 – Cách gửi nhận dữ liệu bằng Form trong React JS
 • Phần 18 – Project thiết kế backend với dữ liệu LocalStorage
 • Phần 19 – Thiết kế UX và cắt HTML CSS
 • Phần 20 – Tạo Project React và chuyển đổi từ giao diện HTML sang React
 • Phần 21 – Xử lý các tương tác cơ bản
 • Phần 22 – Thực hành kết nối các component cha con và component ngang cấp
 • Phần 23 – Tạo dữ liệu cho project và đẩy dữ liệu ra giao diện
 • Phần 24 – Logic các bước làm và cách lập trình chức năng tìm kiếm

React js và Redux, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS

 • Phần 25 – Lập trình chức năng thêm mới thành viên bằng React JS
 • Phần 26 – Hoàn thiện chức năng thêm mới bằng cách tự sinh ID khi tạo mới dữ liệu
 • Phần 27 – Phân tích logic thực hiện chức năng sửa thông tin
 • Phần 28 – Tạo Form sửa dữ liệu và load nội dung khi được kích hoạt
 • Phần 29 – Hoàn thiện chức năng sửa thông tin thành viên
 • Phần 30 – Lập trình chức năng xóa thông tin thành viên
 • Phần 31 – Dữ liệu hóa ứng dụng với LocalStorage
 • Phần 32 – Cách đóng gói ứng dụng và chạy ứng dụng trên Xamp server
 • Phần 33 – Cách đồng bộ code, download code, chạy code và quản lý bằng Github
 • Phần 34 – Bắt đầu với Redux – what & why
 • Phần 35 – Phân tích cấu trúc một ứng dụng Redux
 • Phần 36 – Thực hành với Redux và hàm Subscribe
 • Phần 37 – Tạo ứng dụng kết hợp React – Redux
 • Phần 38 – Cách sử dụng hàm MapDispatchToProps
 • Phần 39 – Giới thiệu Project mới với Redux và Firebase
 • Phần 40 – Học cách sử dụng Firebase trong 30 phút
 • Phần 41 – Thực hành thêm sửa xóa dữ liệu Firebase từ React JS
 • Phần 42 – Cài đặt redux – khởi tạo store – khởi tạo reducer
 • React js và Redux, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS
 • Phần 43 – Thực hành kết nối Store và Component hoàn thiện chức năng thêm mới dữ liệu vào Firebase
 • Phần 44 – Chức năng in dữ liệu ra danh sách
 • Phần 45 – Thực hành kết nối App và NoteItem với Redux Store
 • Phần 46 – Chức năng sửa dữ liệu
 • Phần 47 – Chức năng xoá dữ liệu
 • Phần 48 – Xử lý điều hướng sử dụng Store
 • Phần 49 – Tuỳ biến tiêu đề theo chức năng
 • Phần 50 – Lập trình phần hiển thị thông báo cho các thao tác chức năng
 • Phần 51 – Tổng kết
 • Phần 52 – Cài đặt và tạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL

COURSE INFO

DOWNLOAD

MSHARE GOOGLE DRIVE FSHARE
React js và Redux, tạo ứng dụng fullstack với Node JS + React JS
Rate this post

Leave a Response