Biên tập Video

Khóa học Dựng Movie Trailer Kĩ Xảo Logo Particular Với After Effect

Khóa Học Dựng Movie Trailer Kĩ Xảo Logo Particular Với After Effect
56views

Chia sẻ Khóa Học Dựng Movie Trailer Kĩ Xảo Logo Particular Với After Effect

Tự tay tạo ra những tác phẩm kỹ xảo điện ảnh
Làm movie trailer, movie intro, Intro logo thương hiệu
Tự tin sáng tạo kỹ xảo điện ảnh
Hiểu sâu hơn về After Effect

 

 Khóa Học Dựng Movie Trailer Kĩ Xảo Logo Particular Với After Effect

COURSE INFO

Tên khóa học: Khóa Học Dựng Movie Trailer Kĩ Xảo Logo Particular Với After Effect

Thể loại: Biên tập Video

DOWNLOAD

GOOGLE DRIVE

ONE DRIVE

Khóa học Dựng Movie Trailer Kĩ Xảo Logo Particular Với After Effect
Rate this post

Leave a Response