Biên tập Video

Khóa Học Dựng movie trailer – kỹ xảo logo Particular với After Effects

Dựng movie trailer - kỹ xảo logo Particular với After Effects
194views

Tải miễn phí khóa học Dựng movie trailer – kỹ xảo logo Particular với After Effects trên Unica

Tự tay tạo ra những tác phẩm kỹ xảo điện ảnh
Làm movie trailer, movie intro, Intro logo thương hiệu
Tự tin sáng tạo kỹ xảo điện ảnh
Hiểu sâu hơn về After Effect

Dựng movie trailer - kỹ xảo logo Particular với After Effects

 

COURSE INFO

Tến khóa học: Dựng movie trailer – kỹ xảo logo Particular với After Effects

Giảng viên: Master Trần

Thể loại: Biên tập Video

Ngôn ngữ: Tiếng việt

21 videos bài giảng

DOWNLOAD

TẢI VỀ

 

Khóa Học Dựng movie trailer – kỹ xảo logo Particular với After Effects
5 (100%) 1 vote

Leave a Response