Phát Triển Cá Nhân

Khóa học Kỹ năng xin việc bảo đảm đậu

Kỹ năng xin việc bảo đảm đậu
68views

Chia sẻ khóa học Kỹ năng xin việc bảo đảm đậu

Mỗi năm luôn có hàng trăm ngàn sinh viên ra trường và hàng ngàn người thất nghiệp do không tìm được công việc phù hợp hoặc đơn giản là bị cho là “chưa có kinh nghiệm”, bên cạnh đó có một sự thật là đa số sinh viên thất nghiêp là do thiếu kỹ năng xin việc, trong đó có kỹ năng phỏng vấn xin việc làm.

 

Kỹ năng xin việc bảo đảm đậu

COURSE INFO

Tên khóa học: Kỹ năng xin việc bảo đảm đậu

Thể loại: Kỹ năng

DOWNLOAD

ONE DRIVE

GOOGLE DRIVE

 

Khóa học Kỹ năng xin việc bảo đảm đậu
5 (100%) 1 vote

Leave a Response