Mạng máy tính

Khóa học Làm quen với hệ điều hành Ubuntu

ubuntu
66views

Chia sẻ khóa học Làm quen với hệ điều hành Ubuntu

  • Cài đặt và tùy chỉnh hệ điều hành Ubuntu.
  • Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên Ubuntu.
  • Sử dụng các phần mềm ứng dụng trên Ubuntu.
  • Sử dụng cửa sổ dòng lệnh quản trị Ubuntu.
  • Áp dụng cho những bạn làm về CNTT cần biết về Linux để lập trình, để quản trị mạng. Áp dụng cho những bạn làm văn phòng có nhu cầu đơn giản (soạn thảo văn bản, vào mạng, in ấn) với độ an toàn an ninh cao hơn.
  • Về lâu dài giúp cho giảm chi phí đầu tư về bản quyền nhiều phần mềm so với sử dụng windows, an toàn an ninh cao hơn windows.

 

ubuntu

COURSE INFO

Tên khóa học: Làm quen với hệ điều hành Ubuntu

Thể loại: Mạng máy tính

DOWNLOAD

ONE DRIVE

GOOGLE DRIVE

 

Khóa học Làm quen với hệ điều hành Ubuntu
Rate this post

Leave a Response