Phát triển Web

Lập trình Backend bằng Node JS, MongoDB, Mongoose, và PostgreSQL

Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL
Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL
257views

Tải Khóa Học Lập trình Backend bằng Node JS, MongoDB, Mongoose, và PostgreSQL

Tải miễn phí khóa học Lập trình Backend bằng Node JS, MongoDB, Mongoose, và PostgreSQL trên Edumall.

 

Giảng viên

Thầy Nguyễn Đức Việt

– Với 8 năm kinh nghiệm giảng dạy, anh đã có hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp. Ngoài ra anh còn tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án Freelance khác về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, PHP, .NET

– Anh đã tham gia hiệu đính và dịch rất nhiều đầu sách về thiết kế web cho hệ thống thư viện đại học FPT.

Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL
Lập trình Backend cơ bản với Node JS & MongoDB, Mongoose, PostgreSQL

Mô tả khoá học

Tổng quát

Nội dung trong khoá học nằm ở tầng cơ bản mục đích để tiếp cận nhanh và hiểu được bản chất và cách sử dụng Node JS, cung cấp kiến thức toàn diện các phần của lập trình Node JS.

Với khoá học này bạn sẽ:

– Nắm được kiến thức bài bản từ đầu về Node JS.
– Học từ đầu về cách thao tác với cơ sở dữ liệu dạng NoSQL là MongoDB.
– Hiểu cách xử lý Router trong lập trình Node JS.
– Học cách tích hợp Node JS với 2 cơ sở dữ liệu rất mạnh là MongoDB và PostgreSQL.
– Thành thạo kĩ năng lập trình Node JS, MongoDB, PostGreSQL qua việc bài tập thực hành chi tiết.

Yêu cầu của khóa học

– Máy tính cấu hình bình thường. Khuyến cáo Ram từ 4G trở lên.

Lợi ích từ khóa học

– Sau khi học xong có thể tự lập trình Backend cho bất kì FrontEnd HTML nào bằng Node JS.
– Bạn muốn tiếp cận công nghệ lập trình web bằng Node JS nhanh nhất qua bài thực hành?
– Bạn muốn tìm hiểu về lập trình Node JS một cách bài bản nhưng chưa biết bắt đàu từ đâu.
Đối tượng mục tiêu
– Bạn là sinh viên, bạn muốn tối ưu tốc độ xử lý của website.

Giáo trình

Cơ Bản

 1. Cài đặt công cụ lập trình
 2. Cài đặt Visual Studio Code và giới thiệu các tính năng
 3. Cú pháp cơ bản và cách chạy chương trình Node JS
 4. Sử dụng Module và NPM trong Node JS
 5. Dựng webserver và 2 cách đọc file HTML trong Node JS
 6. Thực hành với Router và Module trong Node JS
 7. Giới thiệu Framework Express và cài đặt các module phụ thuộc
 8. Khởi động Express với template engine EJS
 9. Kết nối Router với view EJS
 10. Ghép giao diện Frontend vào Node JS sử dụng Router và EJS
 11. Gom nhóm Router và cách làm đặt Router kiểu tinhte.vn
 12. Lập trình với Cookie và Session trong Node JS
 13. Giới thiệu Project web Portfolio và phần chuẩn bị giao diện
 14. Khởi động project và xử lý giao diện trang chủ
 15. Xử lý trang chi tiết bằng Router
 16. Phân tích dữ liệu và tạo dữ liệu cho Project
 17. Đổ dữ liệu vào Node JS
 18. Hoàn thiện trang danh mục và xử lý tham số cho trang sản phẩm chi tiết
 19. Tạo link SEO – Friendly và đẩy dữ liệu vào trang chi tiết
 20. Tích hợp session vào project
 21. Thu thập dữ liệu người dùng và đổ dữ liệu từ session ra giao diện
 22. Xử lý trùng lặp dữ liệu và hoàn thiện chức năng sản phẩm đã xem

Nâng cao

 1. Học về Form gửi nhận dữ liệu trong Node JS
 2. Upload file trong Node JS với Multer
 3. Giới thiệu và cài đặt MongoDB
 4. Thuật ngữ và cách thao tác cơ bản với database trong MongoDB
 5. 7 câu lệnh thao tác với database và collection trong MongoDB
 6. Cách sửa dữ liệu và sử dụng Upsert trong MongoDB
 7. Cách đổi tên trường dữ liệu và tra cứu các câu lệnh MongoDB
 8. Cách xoá Document và Export – Import dữ liệu trong MongoDB
 9. Node JS và MongoDB cho lập trình Backend
 10. Node JS và MongoDB cho lập trình Backend
 11. Tạo View xem dữ liệu trong Node JS
 12. Lập trình chức năng xoá dữ liệu từ Node JS
 13. Lập trình chức năng sửa dữ liệu trong Node JS
 14. Hoàn thiện bài toán thêm – xem – sửa – xoá dữ liệu
 15. Giới thiệu Mongoose và cài đặt Mongoose
 16. Kết nối Node JS – Mongoose và code phần xem dữ liệu
 17. Code phần xoá dữ liệu với Mongoose
 18. Code phần sửa dữ liệu với Mongoose
 19. Code phần Thêm mới dữ liệu với Mongoose
 20. Giới thiệu và cài đặt PostgreSQL
 21. Kết nối Node JS và PostgreSQL
 22. Thêm sửa xoá dữ liệu với PostgreSQL
 23. Tổng kết phần Node JS cơ bản
 24. Luyện tập Multer và MongoDB qua bài thực hành

COURSE INFO

DOWNLOAD

GOOGLE DRIVE FSHARE
Lập trình Backend bằng Node JS, MongoDB, Mongoose, và PostgreSQL
Rate this post

Leave a Response