Phát triển Web

khóa học lập trình Web trong 25 tuần

khóa học lập trình Web trong 25 tuần
302views

Tải miễn phí khóa học lập trình Website trong 25 tuần

Nội dung khóa học

Tuần 1-3: Kiến thức Web cơ bản
Tuần 4: Thiết kế giao diện Web bằng Firework
Tuần 5: Thiết kế hiệu ứng Flash cho Website
Tuần 6: Kĩ thuật trang trí giao diện Website bằng CSS3
Tuần 7: Thiết kế giao diện Website với HTML 5 và CSS3
Tuần 8: Kĩ thuật thiết kế giao diện Website theo chuẩn RWD
Tuần 9: Bài tập cuối khóa (Thiết kế giao diện)
Tuần 10: Lập trình HTML5-CSS3-Javascript
Tuần 11: Thiết kế giao diện Website bằng Bootstrap
Tuần 12: Lập trình PHP căn bản
Tuần 13: Đồ án cuối khóa
Tuần 14: Kĩ thuật thiết kết Web Server MySQL và PHP
Tuần 15: Thiết kế phần Admin Control Panel cho Website tin tức
Tuần 16: Thiết kế và bảo mật Moudle Admin Control Panel
Tuần 17: Kĩ thuật xuất dữ liệu dòng từ Database ra trang Web
Tuần 18: Kĩ thuật lọc dữ liệu theo tham số URL
Tuần 19: Kĩ thuật lọc dữ liệu theo URL-PARAMETER
Tuần 20: Kĩ thuật tìm kiếm và lọc dữ liệu
Tuần 21: Kĩ thuật lọc và nhóm dữ liệu
Tuần 22: Kĩ thuật Rewrite SEO cho website
Tuần 23: Hướng dẫn bài tập cuối khóa
Tuần 24: Hoàn thành bài tập cuối khóa
Tuần 25: Hướng dẫn đề tài

 

khóa học lập trình Web trong 25 tuần

 

COURSE INFO

Tên khóa học: Lập trình Website trong 25 tuần

Thể loại: Lập trình Web

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

DOWNLOAD

MSHARE

GOOGLE DRIVE

khóa học lập trình Web trong 25 tuần
Rate this post

2 Comments

Leave a Response