Tin Học Văn Phòng

Khóa Học Office Chuyên Nghiệp

khóa học office chuyên nghiệp
khóa học office chuyên nghiệp
52views

Khóa Học Office Chuyên Nghiệp Miễn Phí

Khóa học Office chuyên nghiệp sẽ giúp bạn:

Nâng cao năng suất và hiệu quả công việc ngay lập tức

Soạn thảo, trình bày văn bản độc đáo bất kỳ bằng Word
Tăng hiệu suất làm việc lên gấp 3 lần bằng Excel
Làm báo cáo, thuyết trình chuyên nghiệp với PowerPoint
Hàng trăm thủ thuật giúp tiết kiệm thời gian nâng cao năng suất làm việc

 

Thành thạo Microsoft Word:

Soạn thảo văn bản và thành thạo các thao tác định dạng (Format Painter, Clear Formating, Tab, Bullets/Numbering/Multilevel List, Drop Cap, Watermark, Page Borders, Header & Footer).

Ứng dụng công cụ chèn (Insert), tùy biến với công cụ Styles và thao tác trên bảng biểu (Tables).

Ứng dụng công cụ hỗ trợ xử lý văn bản (Auto Correct, Macro, Comments, Track changes, Find and Replace).

Ứng dụng Word trong công việc: trộn thư Mail Merge, tạo Form điền thông tin, tạo Mục lục, in ấn.

Thành thạo Microsoft Excel:

Làm quen thanh công cụ; Nhập, xóa, bảo mật, lưu trữ, khôi phục dữ liệu.

Làm việc trên bảng tính (Worksheet) và quản lý dữ liệu (Manage Data).

Tính toán nhanh với 9 hàm (Functions) thông dụng.

Làm việc với biểu đồ (Charts) và các định dạng đồ thị cơ bản (Basic Format).

PivotTables và PivotCharts: Ứng dụng để làm báo cáo nhanh, chính xác.

Nhân đôi hiệu suất công việc với các thủ thuật Excel.

Thành thạo Powerpoint

Tạo slide bài thuyết trình cơ bản (dùng Template; Chèn/Sao chép/Thay đổi Layout/Thay đổi vị trí Xóa).

Tạo slide thuyết trình chuyên nghiệp (Soạn văn bản/Chia cột nội dung; chèn Picture/ClipArt/SmartArt; minh họa bằng Bảng biểu/Biểu đồ; Nhúng Video/Audio vào slide).

Tùy biến và hiệu chỉnh slide thêm sinh động, thu hút.

Các hiệu ứng nâng cao, trình chiếu tự động, các siêu liên kết và lệnh điều hướng với các slide.

Thao tác với các nút điều khiển và chuẩn bị thuyết trình chuyên nghiệp.

Khóa Học Office Chuyên Nghiệp

GOOGLE DRIVE
Khóa Học Office Chuyên Nghiệp
Rate this post

Leave a Response