Digital Marketing

Khóa học Hệ thống marketing online

Hệ thống marketing online 1
71views

Chia sẻ Khóa học Hệ thống marketing online trên Kyna

Tham gia khóa học, bạn sẽ nắm được:

  • Học Digital Marketing và quy trình của marketing online.
  • Phân tầng trong quy trình Marketing Online.
  • Hiểu được tầm quan trọng của mạng xã hội.
  • Nắm được cách dẫn khách hàng về website doanh nghiệp.
  • Biết chi tiết cách thức chăm sóc khách hàng

Hệ thống marketing online 1

 

COURSE INFO

Tên khóa học: Hệ thống marketing online

Thể loại: Digital Marketing

Giảng viên: Đặng Đình Khanh

DOWNLOAD

MSHARE

GOOGLE DRIVE

Khóa học Hệ thống marketing online
Rate this post

Leave a Response