Content Marketing

Khóa học Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook

Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook.
93views

Chia sẻ khóa học Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook.

Đủ khả năng lên kế hoạch và chiến lược nội dung để đảm bảo mục tiêu về doanh thu, vừa xây dựng được thương hiệu của mình
Am hiểu đặc tính khách hàng mục tiêu để tối ưu hóa chi phí
Nắm vững kỹ thuật viết các bài PR, quảng cáo sáng tạo, hấp dẫn và ấn tượng
Tự tin thực hành trên các công cụ quảng cáo facebook.

Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook.

COURSE INFO

Tên khóa học: Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook

Thể loại: Content Marketing

DOWNLOAD

ONE DRIVE

GOOGLE DRIVE

Khóa học Xây dựng nội dung và liên kết quảng cáo Facebook
Rate this post

Leave a Response