Ngôn ngữ lập trình

Lập trình C# trong 5 tuần – Cơ bản

Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản
Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản
162views

Share khóa học Lập trình C# trong 5 tuần – Cơ bản giảng viên Trần Duy Thanh miễn phí trên Edumall.

Khóa học sẽ giúp bạn

– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học.

– Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net.

– Học viên có thể tiếp tục học C# nâng cao với phần tương tác cơ sở dữ liệu.

– Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

– Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C# (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong C#, phương thức, lớp….)

– Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

– Xử lý chuỗi, mảng, collections

– Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

– Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ.

 

 

Lập trình C# trong 5 tuần - Cơ bản
Lập trình C# trong 5 tuần – Cơ bản

 

COURSE INFO

Title: Lập trình C# trong 5 tuần – Cơ bản

Genre: Công Nghệ Thông Tin

Language: Vietnamese

Số bài học 72

Thời lượng videos 20h19p

LINK KHÓA HỌC

DOWNLOAD

FSHARE

GOOGLE DRIVE

ONE DRIVE

More: Khóa học lập trình C# Trong 5 Tuần – Nâng Cao

Giáo trình

  1. Giới thiệu về lập trình C#, cách cài đặt và sử dụng công cụ lập trình
  2. Tổng quan lập trình C#
  3. Cách thức debug và xử lý biệt lệ trong C#
  4. Chuỗi, mảng và collection trong C#
  5. Lập trình hướng đối tượng trong C#
  6. Lập trình Windows Form cơ bản trong C#
  7. Các bài tập rèn luyện tổng hợp – Có đáp án
  8. Các bài tập rèn luyện tổng hợp – tự giải
  9. Tổng kết khóa học

 

 

 

Lập trình C# trong 5 tuần – Cơ bản
5 (100%) 1 vote

1 Comment

Leave a Response