Phát triển Web

Lập trình PHP 7 qua dự án thực tế

Lập trình PHP 7 qua dự án thực tế
Lập trình PHP 7 qua dự án thực tế
162views

Tải miễn phí khóa học Lập trình PHP 7 qua dự án thực tế trên Techmaster trị giá 500.000.

Khóa học lập trình PHP 7 sẽ giúp bạn

Hiểu được Ngôn ngữ lập trình PHP cơ bản
Nắm bắt được các tính năng mới của PHP 7, bắt kịp sự thay đổi của công nghệ hiện đại
Các bước thực tế xây dựng một website. 02 ứng dụng mẫu: blog và site bán hàng trực tuyến
Sử dụng Slim Framework để hiểu rõ mô hình Model – View – Controller, Object Relational Mappin

 

Lập trình PHP 7 qua dự án thực tế
Lập trình PHP 7 qua dự án thực tế

 

COURSE INFO

Tên khóa học: Lập trình PHP 7 qua dự án thực tế

Thể loại: Lập trình Website

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

65 bài học

DOWNLOAD

MFSHARE

 

Lập Trình Web Chuyên Nghiệp Với PHP – Level 2

 

Lập trình PHP 7 qua dự án thực tế
Rate this post

Leave a Response