Tin Học Văn Phòng

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013
Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013
43views

Nhận ngay khóa học Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013 trên Edumall miễn phí

Giới thiệu Giảng viên

Trần Thị Thu Phương

– Thạc sỹ: Trần Thị Thu Phương.

– Giảng viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

– Cộng tác đào tạo kỹ năng tin học văn phòng: Trung tâm Trí Tuệ Việt.

– Đã có gần 10 năm công tác và giảng dạy trong lĩnh vực tin học văn phòng.

– Đã cộng tác đào tạo tin học văn phòng cho một số doanh nghiệp như: Euro Window, Vingroup, Công ty cổ phần thiết kế cầu đường …

 

 

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013
Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013

 

 

Mô tả khoá học

Tổng quát

– Access là một phần mềm mạnh mẽ, dễ sử dụng và dễ học trong lĩnh vực quản trị cơ sở dữ liệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với Access bạn sẽ có lợi thế vì đã quen thuộc với hệ thống các Tab, Ribbon, Command … tương tự như Word, Excel.
– Cũng vì nằm trong bộ Office nên bạn có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu giữa Access và Excel, Word hoặc các phần mềm Office khác khi cần.

Sau khóa học này, bạn sẽ:

– Nắm được cách thức làm việc cơ bản của Access 2013 phục vụ cho việc học tập nâng cao và thao tác thành tạo các tính năng để quản trị cơ sở dữ liệu.
– Tạo và sử dụng thành thạo: Table, Form, Report .. với các Template có sẵn.
– Thành thạo trong việc sử dụng Querry để đưa ra các câu hỏi truy vấn cho cơ sở dữ liệu.
– Tạo các Form và Report để thể hiện dễ dàng và trực quan với cơ sở dữ liệu.
– Quản lý cơ sở dữ lệu hiệu quả và nâng cao tính năng bảo mật cho cơ sở dữ liệu.

Lợi ích từ khóa học

 • Hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng Access trong công việc quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Nắm được cách thức làm việc cơ bản của Access, tạo tiền đề cho việc học tập và sử dụng thành thạo các tính năng nâng cao của Access.
 • Sử dụng các template mà Access đã xây dựng sẵn để áp dụng vào các cơ sở dữ liệu thực tế.
 • Thành tạo các thao tác tạo lập các Table, Querry, Form, Report … và sử dụng theo ý mình với cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu, nâng cao tính bảo mật.
 • Liên kết Access với một số phần mềm khác của bộ Office (Excel, Outlook …)

 

Giáo trình

Giới thiệu về Microsoft Access

 • Tổng quan về Access
 • Giao diện của Access

Thiết kế Cơ sở dữ liệu

 • Database (P1)
 • Database (P2)
 • Làm việc với Table (P1)
 • Làm việc với Table (P2)
 • Các thuộc tính của trường dữ liệu (p1)
 • Các thuộc tính của trường dữ liệu (p2)
 • Tạo mối quan hệ giữa các bảng (p1)
 • Tạo mối quan hệ giữa các bảng (p2)
 • Làm việc với bảng trong chế độ DataSheet View (p1)
 • Làm việc với bảng trong chế độ DataSheet View (p2)

Toán tử, hàm và biểu thức

Tạo Query

 • Tạo Query với Select Query (P1)
 • Tạo Query với Select Query (P2)
 • Total Query
 • Tính toán với Query (p1)
 • Tính toán với Query (p2)
 • Query với tham số
 • Tạo CrossTab Query để thống kê dữ liệu
 • Tạo các Action Query (Phần 1)
 • Tạo các Action Query (Phần 2)
 • Tạo các Action Query (Phần 3)
 • Tạo các Action Query (Phần 4)
 • Tạo Query Wizard

Tạo Form

 • Tạo Form sử dụng Wizard
 • Tạo Form bằng Design (p1)
 • Tạo Form bằng Design (p2)
 • Sử dụng Form (p1)
 • Sử dụng Form (p2)
 • Các điều khiển cơ bản với Form trong chế độ Design View (Phần 1)
 • Các điều khiển cơ bản với Form trong chế độ Design View (Phần 2)
 • Các điều khiển cơ bản với Form trong chế độ Design View (Phần 3)
 • Các điều khiển cơ bản với Form trong chế độ Design View (Phần 4)
 • Các điều khiển cơ bản với Form trong chế độ Design View (Phần 5)
 • Tạo SubForm
 • Tạo Tab Control và Navigation Form ( Phần 1)
 • Tạo Tab Control và Navigation Form (Phần 2)

Tạo Report

 • Tạo Report bằng lệnh Report
 • Tạo Report sử dụng Wizard
 • Tạo Report sử dụng Design (p1)
 • Tạo Report sử dụng Design (p2)
 • Xem Report và định dạng Report (Phần 1)
 • Xem Report và định dạng Report ( Phần 2)
 • Xem Report và định dạng Report ( Phần 3 )

Macro – Tập lệnh

 • Cách tạo và thực thi Macro
 • Tạo Autoexec
 • Xây dựng hệ thống Menu bằng Macro
 • Tạo Form Main

Module

 • Cách tạo Module. Cách khai báo, lệnh gán và các kiểu dữ liệu. Msgbox và Inputbox.
 • Module gắn với Form, Report, một số hàm thông dụng. Hàm xử lý số và hàm xử lý chuỗi.
 • Docmd
 • Cấu trúc điều khiển (P1)
 • Cấu trúc điều khiển (P2)
 • Cấu trúc điều khiển (P3)
 • Cấu trúc điều khiển (P4)
 • Đối tượng, biến đối tượng và xử lý biến đối tượng (Phần 1)
 • Đối tượng, biến đối tượng và xử lý biến đối tượng (Phần 2)
 • Đối tượng, biến đối tượng và xử lý biến đối tượng (Phần 3)

COURSE INFO

DOWNLOAD

GOOGLE DRIVE
Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Cơ Bản Với Access 2013
Rate this post

Leave a Response