Thiết Kế Đồ Họa

Thành Thục Thiết Kế Quảng Cáo Online Và Offline Trong Vòng 4 Bước Bằng Photoshop

Thành Thục Thiết Kế Quảng Cáo Online Và Offline Trong Vòng 4 Bước Bằng Photoshop
67views

Chia sẻ khóa học Thành Thục Thiết Kế Quảng Cáo Online Và Offline Trong Vòng 4 Bước Bằng Photoshop

– Bạn sẽ học được gì trong khóa học?

(1) Tư duy thiết kế quảng cáo khác với tư duy thiết kế đồ họa
(2) Cách tạo ra thông điệp quảng cáo hiệu quả đưa vào mẫu thiết kế của mình
(3) Cách sử dụng màu sắc, bố cục hiệu quả trong quảng cáo
(4) 4 bước thiết kế quảng cáo hiệu quả
(5) Cách tối ưu các mẫu thiết kế khác nhau cho quảng cáo Facebook, Google, Youtube, Cốc Cốc hoặc ngoài trời

Thành Thục Thiết Kế Quảng Cáo Online Và Offline Trong Vòng 4 Bước Bằng Photoshop

COURSE INFO

Tên khóa học: Thành Thục Thiết Kế Quảng Cáo Online Và Offline Trong Vòng 4 Bước Bằng Photoshop

Thể loại: Thiết kế đồ họa

DOWNLOAD

ONE DRIVE

GOOGLE DRIVE

Thành Thục Thiết Kế Quảng Cáo Online Và Offline Trong Vòng 4 Bước Bằng Photoshop
Rate this post

Leave a Response