BrandingPhát triển nghề nghiệp

Khóa Học Ts. Lê Thẩm Dương: Chiến Lược Tài Chính

Ts. Lê Thẩm Dương: Chiến Lược Tài Chính
Ts. Lê Thẩm Dương: Chiến Lược Tài Chính
97views

Khóa học Ts. Lê Thẩm Dương – Chiến lược tài chính

Chiến lược tài chính và những điều cần biết để có thể hoạch định kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp

Giảng viên

Lê Thẩm Dương

TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn được biết đến với một thương hiệu là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn…

• Năm 1982 – 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội

• Năm 1989 – 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh

• Năm 1998 – 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

• Năm 2005 – nay: Giảng viên, Trưởng khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Ts. Lê Thẩm Dương - Chiến lược tài chính
Ts. Lê Thẩm Dương – Chiến lược tài chính

Mô tả khoá học

Tổng quát

 • Yêu cầu của khóa học
 • Máy tính có kết nối internet

Lợi ích từ khóa học

 • Đọc và hiểu các báo cáo tài chính
 • Có khả năng đánh giá tài chính của công ty
 • Hiểu và thực hiện các chiến lược tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế

Đối tượng mục tiêu

 • Những kế toán viên muốn phát triển bản thân thành người phân tích tài chính
 • Những nhân viên, trưởng bộ phận hoặc giám đốc mảng kinh doanh của các doanh nghiệp
 • Những người có ý định thành lập công ty riêng
 • Những giám đốc doanh nghiệp có nhu cầu cải tiến bộ máy hoạt động của công ty

Giáo trình

1. Giới thiệu

 • Giới thiệu
 • Ý nghĩa chiến lược tài chính

2. Chiến lược tài chính

 • Chiến lược tài chính
 • Ba loại báo cáo tài chính
 • Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán
 • Kết cấu của bảng cân đối kế toán
 • Tài sản dài
 • Nguồn vốn
 • Bảng kết quả kinh doanh
 • Các định nghĩa về lãi
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ

3. Các chiến lược tài chính quan trọng

 • Định nghĩa các chiến lược tài chính
 • Chiến lược nguồn vốn
 • Chiến lược tài chính năng động
 • Chiến lược tài sản
 • Chi phí và giải pháp
 • Chiến lược giá
 • Sản lượng tối ưu
 • Các chiến lược còn lại
 • Các chú ý quan trọng

COURSE INFO

DOWNLOAD

GOOGLE DRIVE
Khóa Học Ts. Lê Thẩm Dương: Chiến Lược Tài Chính
Rate this post

Leave a Response