BrandingLeadership

Khóa Học Ts. Lê Thẩm Dương – Quản trị cảm xúc

Ts. Lê Thẩm Dương - Quản trị cảm xúc
Ts. Lê Thẩm Dương - Quản trị cảm xúc
51views

Khóa Học Ts. Lê Thẩm Dương – Quản trị cảm xúc

Khóa học giúp bạn làm chủ cảm xúc

Giảng viên

Lê Thẩm Dương

TS. Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn được biết đến với một thương hiệu là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn…

• Năm 1982 – 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội

• Năm 1989 – 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh

• Năm 1998 – 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

• Năm 2005 – nay: Giảng viên, Trưởng khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Ts. Lê Thẩm Dương - Quản trị cảm xúc
Ts. Lê Thẩm Dương – Quản trị cảm xúc

Giáo trình

1. Cảm xúc trong cuộc sống

 • Tổng quát về Cảm xúc
 • Nguyên nhân sinh ra cảm xúc
 • Phản ứng của cảm xúc trong cuộc sống
 • Vai trò của cảm xúc trong cuộc sống

2. Quản trị cảm xúc

 • Mục tiêu của Quản trị cảm xúc
 • Nội dung của Quản trị cảm xúc

3. Nâng cao trí tuệ cảm xúc

 • Nhận diện cảm xúc
 • Đặc điểm của trí tuệ cảm xúc
 • Kỹ năng để nâng cao trí tuệ cảm xúc

4. Kỹ năng làm chủ cảm xúc

 • Kỹ năng làm chủ cảm xúc (P.1)
 • Kỹ năng làm chủ cảm xúc (P.2)
 • Loại bỏ cảm xúc tiêu cực
 • Biểu hiện kém thông minh cảm xúc
 • Tổng hợp và rút ra bài học

COURSE INFO

DOWNLOAD

GOOGLE DRIVE
Khóa Học Ts. Lê Thẩm Dương – Quản trị cảm xúc
Rate this post

Leave a Response