Phát triển Web

Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP

Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet - JSP
115views

Tải miễn phí Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP trị giá 399.000 trên Blockvn

Sau khóa học bạn sẽ:

– Nắm vững các kỹ thuật lập trình web

– Hiểu rõ mô hình hoạt động Servlet – JSP

– Phân biệt các kỹ thuật Forward – Redirect, Post – Get

– Nắm vững kỹ thuật lưu trữ dữ liệu thông qua Request, Session

– Biết cách sử dụng kỹ thuật Listener để đọc các tham số khởi tạo

– Sử dụng AJAX để tải dữ liệu nhanh hơn

– Sử dụng Expression Language, Tag Library trong trang JSP

– Hiểu rõ và ứng dụng mô hình Model – View – Controller

 

Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet - JSP
Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP

 

COURSE INFO

Tên khóa học: Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP

Giảng viên: Nguyễn Huy Hùng

Thể loại: Lập trình JAVA

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

38 bài giảng

DOWNLOAD

MSHARE

 

Xây Dựng Ứng Dụng Java Web Chuyên Nghiệp Với Servlet – JSP
Rate this post

Leave a Response